Android projenizde, kullandığınız kütüphanelerin belirli bir büyüklüğü geçmesi halinde, Multidex özelliğini kullanmanız gerekmektedir. Kaynak Multidex özelliğini kullanırken dikkat etmeniz gereken yerler mevcut. Mesela konuya hata almanız üzerine yaptığınız değişiklikler ile gittiyseniz, ilk araştıracağınız yer olan…

Oracle Apex'de PLSQL işlemi sonrasında kullanıcıya mesaj vermek için: begin IF :P1_COMPUTER like 'PC%' THEN INSERT INTO...; COMMIT; apex_application.g_print_success_message := '<span style="color:green">Computer created&…